Privacybeleid

1. Persoonsgegevens van klanten van de webshop worden verwerkt in verband met de uitvoering van de bestelling en ze worden beschermd conform de geldende wettelijke bepalingen. Indien in de geplaatste bestelling de klant daarmee uitdrukkelijk akkoord gaat, worden de persoonsgegevens tevens verwerkt voor marketingdoeleinden, dat wil zeggen voor het verstrekken van informatie over nieuwe producten, diensten en acties die door de webshop aangeboden worden.
2. De persoonsgegevens die door de klant verstrekt worden, worden door Klasse-foto, gevestigd in Heiloo (Nederland) verwerkt.
3. De persoonsgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld voor marketingdoeleinden.
4. Een klant heeft het recht zijn gegevens in te zien, een wijziging of een aanvulling van de gegevens te verlangen, dan wel verwijdering van de gegevens te vragen na uitvoering van de overeenkomst.